Author Archive for

12
bře
14

rekonstrukce penzionu Ovečka

Architektonická koncepce objektu je podřízena krásné okolní krajině. Jedná se o rekonstrukci stávající budovy penzionu s posledními úpravami a dostavbami zhruba ze 70. let. Původní hmota srostence tří hmot je doplněna „věží“ výtahu nahoře s vyhlídkou. Vzhledem ke špatnému technickému stavu a nevyhovujícímu dispozičnímu řešení byly téměř všechny vnitřní stěny vybourány, je ponechána jen základní nosná část a stávající stropy. Původní hmota srostence tří hmot je zachována, výtah nahoře s vyhlídkou je umístěn uvnitř střední hmoty s proražením tubusu nad střechu. Původní střecha s dosti příkrým sklonem je zachována, je protržena nově vzniklými klasickými dřevěnými vikýři. Celé 1 NP, středová hmota rizalitu se vstupem do objektu a výtahem je obložena kamenem. Zbytek objektu je obložen dřevem v horizontální skladbě. Doplňujícími drobnými architektonickými prvky jsou černá kovaná zábradlí terasy, balkonu a vyhlídky.

realizace 2010

DSC_0239 DSC_0276 DSC_0280

DSC_0284 DSC_0288 DSC_0290 DSC_0277

Reklamy
12
bře
14

rekonstrukce penzionu v Komorní Lhotce

Architektonická koncepce objektu je podřízena vzhledu původní stavby s dřevěnými členěnými okny, hrázděným zdivem v patře a celkovému charakteru prvorepublikové vily. Jedná se o rekonstrukci a dostavbu, návrh odtraňuje nevhodné zásahy do stavby z 50 -70 ých let, převážně výměnu oken, navrací hlavní budově jednotný charakter a řeší dostavbu budovy původního hospodářkého stavení. Původní hmoty budovy vily a hospodářské budovy v půdorysu L budou vzájemně propojeny zasklenou dřevěnou prgolou, tvořící jakési dřevěné loubí, otevřené do prostoru nádvoří, na toto loubí navazuje dostavba s pultovou střechou a obložením kamenem z místních zdrojů (těšínský pískovec). V nově dostavěné části objektu s kamenným obkladem a v podloubí je použito modernějších detailů např zastřešení sklem, původní objekty jsou zrekonstruovány v tradičním duchu s klasicky členěnými dřevěnými okny zvýrazněnými šambránami a s povrchem v hladké probarvené omítce.

realizace 2012

1319225-1e15bc

1 2 3 persp

12
bře
14

kavárna Karviná

Navrhovaný objekt se snaží respektovat skutečnost, že stavba bude uzavírat západní část univerzitního náměstí, část objektu je akcentována vysunutým střešním rizalitem a tímto respektuje pohledovou dominantu v ose protější ulice, vyznačenou v územním plánu.Celkový charakter stavby je spíše klasický ovšem se současnými novodobými detaily a architektonickými prvky, nesnaží se napodobovat objekty blízké městské památkové zóny, jedná se o moderní městský dům s charakterem a pojetím fasád odpovídajícím době svého vzniku.
Materiálově je objekt řešen střízlivě se snahou dosáhnout maximální čistoty a jednoduchosti.

projekt 2012

11 22 44

final2 final3

12
bře
14

rekonstrukce domu seniorů v Řece

Architektonická koncepce objektu je podřízena své funkci a snaží se vytvořit pro seniory příjemné a důstojné prostředí v podhorské oblasti Řeky. Jedná se o rekonstrukci stávající budovy hotelu s posledními úpravami a dostavbami zhruba ze 60.-70. let. Celý areál budovy se skládá z vlastního objektu domu pro seniory a areálu venkovních bazénů. Předpokládá se rozdělení těchto dvou funkcí tak, aby byly bazény využitelné jak pro seniory tak pro veřejnost se samostatným přístupem, parkováním a vybaveností. Vzhledem ke stávající funkci hotelu, která je poměrně příznivá pro přestavbu na dům seniorů se snažíme maximální možnou část konstrukcí zachovat, podstatné změny dosahujeme ve ztvárnění fasád původně bezvýrazné a nenápadité budovy. Hmota původního objektu a později dostavěného křídla je doplněna na jižní fasádě prosklenou částí se schodištěm a výraznými prostory se spoustou zeleně, využívající nejslunnější část objektu, ve kterém je slunce vzhledem k poloze úzkého údolí poskrovnu. V obdobném duchu jsou řešeny i ostatní hmoty dostaveb – únikové schodiště, vikýře v nově využitém podkroví, dostavba výtahu. Hlavním motivem celé rekonstrukce je doplnění fasád s ubytovacími jednotkami předsazenou venkovní dřevěnou konstrukcí s balkony a inverzní prostřídání dvou základních barev oranžové a šedé na dvou křídlech objektu.

projekt 2012

TITULNI OBR

3_Temporary kopie 4_Temporary kopie 5_Temporary kopie

6_Temporary kopie 7_Temporary kopie SketchUp_Temporary kopie

12
bře
14

archeopark Chotěbuz

Projekt:

pohled severozápadní viz 1 viz 2

viz 3 viz noční viz_4

12
bře
14

toalety Třinec

P1010814 P1010821 P1010813

 

P1010812 P1010815

12
bře
14

rekonstrukce zámečku Blogotice

Realizace 2009:

obývák-krb zasedací místnost zrcadlo

 

ložnice 3 -dětský pokoj ložnice 1 koupelna

 

chodba zvířata
Reklamy